Informatii necesare pentru cununia civila

Daca sunteti impreuna de ceva vreme si ati decis sa legalizati relatia, trebuie sa stiti ce acte si demersuri va sunt necesare pentru incheierea casatoriei.

In majoritatea cazurilor, la oficiile de stare civila aveti nevoie de :

 • buletine de identitate (original si copie), valabile la data depunerii actelor si la data incheierii casatoriei (cel putin unul dintre solicitanti sau aiba domiciliul sau resedinta in localitatea unde se oficiaza casatoria);
 • certificate medicale prenuptiale (valabile 14 zile de la data emiterii lor);
 • certificate de nastere (in original si copie);
 • declaratia de casatorie;
 • prezenta fizica a ambilor soti la depunerea actelor;
 • plic timbrat autoadresat.

Actele se depun la Starea Civila cu minimum 10 zile inainte de oficializarea casatoriei.

Casatoria se poate incheia la expirarea termenului de 10 zile in care se cuprinde atat ziua in care a fost facuta declaratia de casatorie, cat si ziua in care se oficiaza casatoria. Dupa expirarea termenului de 10 zile, casatoria se poate incheia numai pana la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale.

Declaratia de casatorie se face personal, de catre viitorii soti, in scris, la primaria locului de domiciliu sau de resedinta al unuia dintre soti. In ziua oficierii casatoriei este obligatorie prezenta a 2 martori cu acte de identitate (de obicei acestia sunt nasii).

Situatii speciale, pentru cei care nu sunt la prima casatorie Pe langa actele metionate mai sus, in functie de situatie, aveti nevoie de acte din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare:

Divort
 • sentinta de divort (in original si copie legalizata), precum si timbre fiscale sau chitanta C.E.C. ( in cazul in care casatoria anterioara a fost incheiata in localitatea unde se oficiaza casatoria sunt necesare 2 copii legalizate, in cazul in care a fost incheiata in alta localitate, este necesar 1 exemplar);
Deces
 • certificatul de deces al fostului sot, (original si copie legalizata);
 • in cazul in care din casatoria anterioara au rezultat copii si acestia sunt in ingrijirea sotului/sotiei care se recasatoreste, se vor prezenta certificatele de nastere ale acestora (original si copie);
 • Situatii speciale, pentru casatoria cu cetatean strain sau intre cetateni straini:
 • actele de identitate (original, copie si traducere legalizata);
 • certificatul de nastere (original, copie si traducere legalizata);
 • actul care atesta ca a fost desfacuta casatoria anterioara sau a incetat /daca este cazul (original, copie si traducere legalizata);
 • dovada eliberata ori autentificata de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România în cazul casatoriei unui cetatean strain dincare sa rezulte ca sunt îndeplinite conditiile de fond cerute de legea sa nationala pentru încheierea casatoriei;
 • declaratia notariala a cetateanului strain din care sa rezulte ca sunt îndeplinite toate conditiile cerute de legea sa nationala pentru încheierea casatoriei în cazul în care pentru statul respectiv nu exista misiune diplomatica sau oficiu consular acreditat în România;
 • declaratia de casatorie;
 • daca ambii viitori soti sunt cetateni straini sau cetateni romani cu domiciliul in strainatate, declaratia de casatorie se poate face la primaria localitatii in care acestia se afla temporar;
 • in cazul in care ambii soti sunt cetateni straini sau cu domiciliul in strainatate va fi necesar sa se faca dovada sederii in municipiul in care se va solicita efectuarea casatoriei in intervalul cuprins intre data depunerii actelor si data oficierii casatoriei;
 • prezentarea autorizatiei traducatorului sau interpretului în cazul casatoriei cetatenilor straini care nu cunosc limba româna.

Ora si data oficierii se stabileste de catre ofiterul de stare civila, in functie de dorintele dumneavoastra si de posibilitatile conferite de programul serviciului.

Oficiile Starii Civile din Bucuresti – contact si program de lucru

OFICIUL STARII CIVILE SECTOR 1
Contact: Bd. Banu Manta nr. 9, sector 1
Tel. 319.10.13; Fax 319.10.33 ; Orar: L-J: 9-15; V: 9-13

OFICIUL STARII CIVILE SECTOR 2
Contact: Str. Olari nr. 19, sector 2
Tel. 252.77.73 ; Orar: L-J: 9-15; V: 9-12

OFICIUL STARII CIVILE SECTOR 3
Contact: Str. Matei Basarab nr. 63, sector 3
Tel. 318.03.09 ; Orar: L-J: 9-14; V: 9-12

OFICIUL STARII CIVILE SECTOR 4
Contact: Str. Gramont nr. 26, sector 4
Tel. 335.92.40; 335.74.02 ; Orar: L-J: 9-15; V: 9-12

OFICIUL STARII CIVILE SECTOR 5
Contact: Str. Politiei nr. 1, sector 5
Tel. 336.34.92 ; Orar: L-V: 9-153

OFICIUL STARII CIVILE SECTOR 6
Contact: Drumul Sarii nr. 85, sector 6
Tel. 410.57.08 ; Orar: L-V: 9-15; S, D: 10-13

F a c e b o o k